CZ / EN / RU

Zúčastněte se Evropského dne melanomu

...a nechce si u nás zdarma vyšetřit svá znaménka.

„Melanoma day“ je celoevropská kampaň, která si klade za cíl větší informovanost široké veřejnosti o možnostech prevence, včasné diagnostiky a léčby kožních nádorů.

Zastavte se u nás v pondělí 14. května mezi 8 a 18 hod a nechce se vyšetřit zcela zdarma v komfortním prostředí soukromé dermatologické kliniky. Nemůžete-li v pondělí, stačí přijít jakýkoliv jiný den, ani tak vás vyšetření nebude stát více než poplatek 30 Kč.

Nezanedbávejte nebezpečí kožního melanomu, včasná diagnostika znamená lepší prognózu.


EVROPSKÝ DEN MELANOMU V ČESKÉ REPUBLICE 14. KVĚTNA 2012 

12. ročník Evropského dne melanomu v ČR 

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. - koordinátorka Evropského dne melanomu v ČR od roku 2001 
Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce (přednostka) 
Česká akademie dermatovenerologie (předsedkyně) 
European Academy of Dermatology and Venereology

CO JE OBSAHEM EVROPSKÉHO DNE MELANOMU KONKRÉTNĚ?

  • Nabídka bezplatného vyšetření pigmentových znamének spoluobčanům
  • Distribuce tiskových materiálů s osvětovou tematikou ochrany před sluncem
  • Zřízení webových stránek se seznamem kožních lékařů, kteří se zapojili do Evropského dne melanomu

Seznam kožních lékařů zapojených do letošního Evropského dne melanomu 14. 5. 2012 naleznete v části:

INFORMACE PRO VEŘEJNOST / SEZNAM LÉKAŘŮ

  • Pořádání tiskových konferencí cílených k prevenci před ultrafialovým zářením
  • Prezentace problematiky fotoprotekce a melanomu ve veřejných sdělovacích prostředcích
  • Pořádání doškolovacích akcí pro dermatovenerology
  • Od roku 2003 pořádání mezioborové konference "Den melanomu" spolu s onkology a chirurgy