CZ / EN / RU

Zákroky


Infuzní aplikace Vitamín C s Glutathionem

Glutathion (GSH) se řadí k nejsilnějším antioxidantům, jedná se o tripeptid složený z aminokyselin kyseliny glutamové, cysteinu a glycinu. Vzniká v játrech, uplatňuje se při syntéze a opravě nukleových kyselin v organizmu, při vzniku bílkovin, prostaglandinů, transportu aminokyselin, odstraňování toxinů a karcinogenů, správné funkci imunitního systému, prevenci buněk před oxidačním stresem a při aktivaci řady enzymů v organizmu.

Nežádoucí oxidační stres reprezentují reaktivní sloučeniny kyslíku, jejichž vznik je podmíněn faktory vnějšími (psychický stres, fyzické vypětí, léky, nemoci, znečištěné ovzduší, konzervanty, kouření, alkohol ad.) a vnitřními (oxidační stres vzniká v buňce jako produkt energetického metabolismu). V případě, že oxidační stres není dostatečně neutralizován antioxidanty, může buňku ohrožovat, narušit její DNA, vést k její mutaci.

Oxidační stres tak poškozuje zdravé tkáně, vede k chronicky zánětlivé reakci. To vše se může klinicky projevovat jako deprese, únavový syndrom, opakované infekce, alergie, autoimunitní, kardiovaskulární a neurodegenerativní choroby a nádory. Mladé buňky těla ho mají dostatek, ale počínaje 30. rokem věku glutathionu v buňkách ubývá. Od 50 let věku ho v těle dokonce bývá o 50 až 70 % méně než v buňkách mladých. To s sebou nese předčasné stárnutí organizmu, vzniku řadu nemocí a poškození orgánů. Efekt glutathionu se výrazně zvyšuje současným podáním vitamínu C.

Ceník