CZ / EN / RU

Zákroky


Fotodynamická terapie (PDT)

Fotodynamická terapie (PDT) je metoda používaná primárně k léčbě nemelanomového nádoru kůže, basocelulárního karcinomu, jehož incidence v populaci stále stoupá.

Vedle chirurgie je další možností léčby tohoto nádorového onemocnění. Carcinoma basocellulare (bazaliom) je zhoubný nádor kůže, metastazující vzácně, ale lokálně destruktivní. Vyskytuje se u lidí staršího věku, nejčastěji na místech ozářených sluncem – nos, tváře, čelo, ušní boltce, horní část trupu.

PDT je léčebná metoda založená na selektivní fotosenzibilizaci tkáně pomocí místně aplikovaného fotosenzibilizátoru (krém Metvix), který zvyšuje citlivost na světlo. Po ozáření takto ošetřeného ložiska viditelným světlem dochází k cytotoxické reakci, která způsobí poškození tkáně na úrovni různých buněčných struktur a dochází k destrukci nádorového ložiska. K PDT se využívá červené světlo o vlnové délce 635 nm. Jako zdroj záření používáme zářič Aktilite firmy Galderma.

Předností této terapie je úplné zničení poškozené tkáně, aniž by byly zasaženy normální zdravé buňky, což zajišťuje dobrý kosmetický efekt. Výhody metody spočívají v tom, že je bezpečná vůči pacientovi, má výborný kosmetický efekt bez tvorby jizev, umožňuje zničení nádorových buněk a nepoškozuje okolní zdravou tkáň. Úspěšnost vyléčení je u basailomů 75%, u povrchových basaliomů dokonce 95%. Lze ji používat především u pacientů, u kterých by byl chirurgický zákrok kontraindikován (pacient s poruchou koagulace, polymorbidní pacient, obtížně chirurgicky řešitelná lokalizace). Mezi nevýhody patří časová náročnost, nutnost zákrok opakovat, u citlivých jedinců pocit bolesti a pálení při ozařování (vhodná premedikace podáním analgetika).

Průběh fotodynamické terapie

1. fáze: k zajištění optimální penetrace krému do kůže je třeba povrch léze před zákrokem připravit. Povrch kůže očistíme lokálním antiseptikem a malou kyretou odstraníme šupinky a krusty. Metvix krém aplikujeme pomocí dřevěné špachtle v souvislé vrstvě silné 1 mm asi 5 až 10 mm za viditelné hranice léze. Poté překryjeme nepropustnou fólií (okluze k lepšímu průniku krému do kůže) a současně neprůsvitnou folií (například aluminiovou) zabraňující průniku světla. Metvix necháme působit 3 hodiny. K utlumení bolesti podáváme pacientům 1 hodinu před zákrokem analgetikum (například paracetamol).

2. fáze: po třech hodinách zbytky krému z povrchu ložiska odstraníme sterilním čtvercem gázy namočeným ve fyziologickém roztoku. Před vlastním výkonem si ošetřující personál i pacient chrání zrak brýlemi s UV filtrem.

Pacienta uložíme na lehátko, polohu volíme podle lokalizace nádoru. Hlavice přístroje emitující červené světlo o vlnové délce 635 nm je nastavena ve vzdálenosti 5 až 8 cm od ozařované oblasti. Ozařování podle zvolené dávky (J/cm2) trvá 8 až 10 minut. Po dobu záření předcházíme nežádoucím pocitům bolesti a pálení chlazením vzduchem (ventilátor). Při zvýšené intenzitě bolesti můžeme zářit frakcionovaně nebo můžeme prodloužit vzdálenost mezi ozařovaným ložiskem a lampou.

Po zákroku pacienta je pacinet upozorněn na možnost vzniku erytému a edému v prvních třech dnech po výkonu a možný rozvoj pustulace, krustace až nekrózy ložiska do týdne po zákroku. Vzhledem ke zvýšené citlivosti na UV záření musí pacient používat fotoprotekci a ložisko promazávat zklidňujícím krémem. Léčba se opakuje jednou měsíčně, alespoň třikrát.

Dále lze PDT metodu použít pro léčbu těchto onemocnění:

Bradavice (Verruca vulgaris)

Postup: Na bradavici se aplikuje do okluze  na tři hodiny 5 % ALA krém, poté na se oblast ozáří lampou na dobu 9 minut. Vysoká úspěšnost již po jednom ozáření. Vhodné i pro léčbu dětí do 10 let.

Solární keratóza, syn. Aktinická keratóza (Keratosis actinica)

Postup: na ložisko se aplikuje 20% ALA na 4 hodiny a následně ozáří lampou po dobu 20 minut. Většinou stačí jedno ozáření. Efektivita se blíží 100 %.

Plísně nehtů (Onychomycosis)

Postup: 5 dní před ošetřením je nutné na postižené nehty aplikovat jednou denně 40 % ureu v gelu, poté je na nehty aplikována 20 % ALA na 4 hodiny a následně ozáření lampou po dobu 20 minut. Nuto absolvovat 4 sezení jednou za 2 týdny. Efektivita se blíží 100%.

Akne vulgaris

Postup: Po očištění pleti se aplikuje do okluze na ložiska akné na hodinu 5 % ALA mléko, poté na se oblast ozáří lampou 16 minut. Vhodné jsou tři sezení v týdenních intervalech.